kredyt leszno Leszno biuro kredytowe
Kredyt z członkiem rodziny

 

 

Jeżeli jedyną przeszkodą na ścieżce do otrzymania kredytu jest zbyt niska zdolność kredytowa, istnieje jeszcze kilka skutecznych sposobów na jej zwiększenie.

 

Jednym z coraz częściej stosowanych przez klientów jest wzięcie kredytu wraz z członkiem rodziny, jako współkredytobiorcą.

 

Chodzi tutaj zarówno o kredyty konsumenckie, w szczególności gotówkowe, jak i hipoteczne. Kredyt mogą zaciągnąć zarówno bliscy, jak i dalecy członkowie rodziny lub osoby, które w jakiś formalny sposób są do niej włączone.

 

 

Korzystne jest to, że zdolność kredytowa wnioskujących jest niejako uśredniania.

W praktyce może wyglądać to tak, że kredyt biorą wspólnie brat i siostra.

Brat jest studentem, ma zatem niewielką szansę na to, aby samodzielnie otrzymać wysoką kwotę kredytu. Siostra to osoba pracująca, czyli bardzo dobry klient dla banku, z regularnymi, comiesięcznymi wpływami na konto.

 

Instytucja bankowa ze wszystkich danych wyciąga średnią i tworzy jedną zdolność kredytową dla obu stron. Jeśli natomiast jedna z osób ma niewystarczające możliwości finansowe, aby mogła otrzymać samodzielnie kredyt, nie może wziąć go nawet wraz z bliską osobą.

Co ważne, wiele banków wprowadza kryterium minimalnego oraz maksymalnego wieku jednego z nich. Przyjęło się, że starszy współkredytobiorca może mieć 70-75 lat.

 

Od wieku obu zależny jest między innymi planowany okres spłaty należności, a co za tym idzie – zmniejszeniu ulega kwota odsetek.

 

05 lipca 2018

Created with WebWave CMS